Przemysław Lewicki

Przemysław Lewicki

Dyrektor Centrum Operacyjnej Transformacji Cyfrowej
ING Bank Śląski S.A.
Katowice
Poinformuj o wystąpieniu:

Dyrektor Centrum Operacyjnej Transformacji Cyfrowej, Head of Robotics w ING Banku Śląskim. Odpowiedzialny za optymalizację, digitalizację i automatyzację bankowych procesów operacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Product Owner projektu rozwoju platformy Robotics. Koordynator robotyzacji w 9 krajach Grupy ING. Dzięki znajomości technologii i wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu obszarem posprzedażowej obsługi kredytów detalicznych, potrafi przekładać potrzeby i oczekiwania strony biznesowej na technologiczne rozwiązania operacyjne.