Piotr Kaczmarek

Piotr Kaczmarek

Business Development Director
PIRXON
Gdańsk
Poinformuj o wystąpieniu:

Ukończył studia na wydziale Informatyki, Telekomunikacji i Elektroniki PG, natomiast umiejętności biznesowe zdobywał na wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. W 2009 roku został zaproszony do grupy inicjatywnej klastra ICT na Pomorzu skupiającej obecnie ok. 100 firm z sektora ICT.