Michal Roczniak

Michał Roczniak

Ekspert i Architekt Rozwiązań
Digit.on
Lublin
Poinformuj o wystąpieniu:

Ekspert i architekt rozwiązań Digit.on - partnera Blue Prism, z kilkunastoletnim doświadczeniem w automatyzacji procesów biznesowych. Absolwent informatyki Wyższej Szkoły Społeczno Przyrodniczej w Lublinie. Certyfikowany programista Blue Prism i ABBYY. Obecnie automatyzuje procesy z wykorzystaniem technologii RPA, OCR (Blue Prism Decipher, ABBYY), AI, Python… Doświadczenie zdobył automatyzując procesy zarówno dla korporacji zagranicznych jak i przedsiębiorstw krajowych. Wcześniej, przez 11 lat pracował w Orange Polska jako specjalista ds. procesów biznesowych. Skutecznie łączy technologie RPA z nowoczesnymi OCRami by zapewnić automatyzacje procesów w których występują dokumenty papierowe (faktury, wyciągi bankowe, zamówienia, potwierdzenia przyjęcia zleceń, itp.). Posiada doświadczenie w pełnym cyklu robotyzacji procesów, od analizy i optymalizacji procesów, przez projektowanie rozwiązania i realizację, aż po uruchomienie i utrzymanie. Posiada również kompetencje w projektowaniu infrastruktury pod instalacje dotyczące robotyzacji procesów