Krzysztof Gwardys

Krzysztof Gwardys

CEO
Promity
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Architekt, na co dzień zajmujący się rozwojem oprogramowania i architekturą rozwiązań przetwarzających duże wolumeny danych, w tym danych nieustrukturyzowanych. Wdraża rozwiązania firmy Talend wspierające integrację danych i aplikacji oraz systemy automatyzujące procesy i korzystające z uczenia maszynowego. Wspierał łączenie różnych „światów” w organizacji, w szczególności: biznesu i IT, zarządzania i architektury, budowy oprogramowania i jego utrzymania. Obecnie CEO Promity.