Grzegorz Siehień

Grzegorz Siehień

Szef Technologii Grupy Kapitałowej
InteliWISE
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Projektuje i zarządza rozwojem produktów omnichannel oraz usług AI. Założyciel Limtel (spółki przejętej przez InteliWISE). Prowadzi i nadzoruje rozwój kanału głosowego i tekstowego. Jego główne doświadczenie wiąże się z projektowaniem rozproszonych systemów wysokiej dostępności, zarówno w chmurze prywatnej, jak i publicznej. Posiada ponad 8 letnie doświadczenie w zakresie budowy, wdrożenia i zarządzania systemami typu CRM (ang. Customer Relationship Management)