Grzegorz Kozioł

Grzegorz Kozioł

Head of Product
Makeitright
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Doświadczenie na rynku technologii informatycznych zdobywał przez ponad 20 lat, m.in. gdy przez 9 lat pracował dla firm w Wielkiej Brytanii - w tym dla IBM UK - gdzie był odpowiedzialny za działy usług dla klientów enterprise na rynkach globalnych. Kierowane przez niego zespoły wdrażały nowe procesy, strategie oraz rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów marketingowych. Zarządzając globalnym programem rozwoju platformy marketingowej LYRIS, bezpośrednio nadzorował dostarczanie, monetyzację i produktyzację funkcjonalności dedykowanych dla kluczowych klientów. Od 2016 roku wspierał powstanie polsko-brytyjskiego startupu G1ANT działającego w obszarze RPA, gdzie przejściowo pełnił rolę COO. W makeitright sp. z o.o. odpowiada za strategię i rozwój platformy robotyzacji z wykorzystaniem zwinnego podejścia (agile) opartego na zorientowaniu na klienta.