Bartosz Ziółko

Bartosz Ziółko

CEO
Techmo
Sapporo
Poinformuj o wystąpieniu:

Jest współzałożycielem i szefem Techmo - spółki technologicznej dostarczającej rozwiązania z zakresu rozpoznawania i syntezy mowy. Studiował na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, który ukończył w 2004. Tytuł doktora uzyskał na University of York w 2010 r. na podstawie pracy pt. Rozpoznawanie mowy języków wysoce fleksyjnych (ang. Speech Recognition of Highly Inflective Languages). W 2012 roku uczestniczył w programie TOP 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda. Pięć lat później uzyskał habilitację na macierzystej AGH na podstawie cyklu publikacji pt. Metody przetwarzania mowy i języka naturalnego. W 2019 został tamże profesorem na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Jest autorem ponad 100 prac naukowych i książki "Przetwarzanie mowy". Kierował pracami, które doprowadziły do powstania polskiego systemu rozpoznawania mowy. Był członkiem IEEE i ISCA oraz organizatorem XXII Annual Pacific Voice Conference. Uzyskał dwa patenty przyznane przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych i jeden przez Europejski Urząd Patentowy. W kwietniu 2020 zrezygnował z pracy na AGH, aby kontynuować swoją działalność wyłącznie w Techmo. Obecnie koncentruje się na rozwoju produktów i technologii w obrębie spółki Techmo, głównie w obszarach obsługi klienta oraz telemedycyny.