Bartosz Radziszewski

Bartosz Radziszewski

Senior Solutions Architect
Makeitright
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Z wykształcenia Magister ekonomii i Kontroler Finansowy. Absolwent Uczelni Łazarskiego w Warszawie, były członek Rady Ekspertów na wydziale Prawa i Administracji tej uczelni. Członek rad nadzorczych oraz organów doradczych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Manager i doradca z ponad 20 letnim doświadczeniem na rynku Polskim oraz międzynarodowym w firmach i korporacjach w tym jako CEO i CFO.
Tworzył i zarządzał centrami usług wspólnych. Zajmuje się tworzeniem i rozwijaniem przedsiębiorstw i startupów, jako mentor wspiera je we wzroście i rozwoju. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstw, rachunkowości zarządczej oraz organizacji, optymalizacji i automatyzacji (w tym robotyzacji) procesów biznesowych. Jest autorem wielu artykułów, opracowań oraz szkoleń i warsztatów. Od 2017 roku Partner Business Dialog oraz Klubu
Dyrektorów Finansowych „Dialog”. Autor programu edukacyjno-doradczego Digital Finance Excellence www.dfe.org.pl oraz programu Cyfrowy Fiskus www.cyfrowyfiskus.pl, przewodniczy jury Digital Finance Award. Wykłada na Akademii GPW Growth www.gpwgrowth.pl.